2008, ഓഗസ്റ്റ് 20, ബുധനാഴ്‌ച

ഓണം മലയാളിയുടെ ദേശീയാഘോഷമാണ്. ആണോ????

ഞാനിന്നലെയിട്ട പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ വരത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ