2009, മേയ് 27, ബുധനാഴ്‌ച

ഫോകസ് സ്റ്റാക്കിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അല്‍പ്പം

STACK TRIAL


ഇതെഴുതാനിരിന്നപ്പോഴാണ്, ഇത്രയൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയത്.

എന്നാലും എന്തെങ്കിലും പറയാതിരിയ്ക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

പറയുമ്പോള്‍ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ചും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീല്‍ഡിനെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടിവരും. പക്ഷേ, അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കുറെയധികം പേര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വിശദമായി അതിലേയ്ക്ക് കടക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നില്ല.
മാത്രമല്ല, ഈ സൂത്രത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒരു അഗ്രഗണ്യനൊന്നുമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അഭ്യാസത്തിന് മുതിരുന്നുമില്ല.
1:1 വലുപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളെയാണ് മാക്രോ ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെയും ചിലര്‍ മാക്രോ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകാണാറുണ്ട്. മാക്രോ ചിത്രങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാം. പലപ്പോഴും wider aperture ഉപയോഗിച്ചാണ് പലരും ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്നത്.

Wider aperture (bigger hole 2.8, 4 0r similar) ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ലെന്‍സ് ഫോകസ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്ന ഭാഗമൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലായിടവും അവ്യക്തമായിരിയ്ക്കും.

മുകളിലെ ചിത്രത്തില്‍ 2.8 അപെര്‍ച്ചര്‍ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍, കണ്ണുമാത്രമാണ് ഫോകസ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ പോലെ അവ്യക്തമാണ്. ചില സമയങ്ങളില്‍ വൈഡ് അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ ഒരനുഗ്രഹമാണ്. ശ്രദ്ധ തിരിയ്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിന്നും വസ്തുവിലേയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകന്റെ കണ്ണൂകളെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഈ രീതിയ്ക്ക് കഴിയും.മുകളില്‍ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ക്യാമറ നീക്കാതെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത രീതികളില്‍ എടുത്തതാണ്. ആദ്യത്തെ ചിത്രം അപെര്‍ച്ചര്‍ 16ഉം രണ്ടമത്തേത് 6.3യുമാണ്. 1,2,3,4 എന്ന് നമ്പരിട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലും കാണുക.
1. പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദൂര്രെ കാണുന്ന ചുവപ്പു നിറം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില്‍ കാണാനേയില്ല.

2.താരതമ്യേന നല്ല രീതിയില്‍ കാണുന്ന ഈ ഇല രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില്‍ അവ്യക്തമാണ്.

3,4 ഇലകളും ഇതേപോലെ തന്നെ.


ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. സാധാരണയായി ആപെര്‍ച്ചറും ഷട്ടര്‍ സ്പീഡും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്

(2.8---> 16) ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് വരും. മാന്വല്‍ മോഡില്‍ ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കില്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തെ അത് ബാധിച്ചേയ്ക്കാം. അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ((16----> 2.8) ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് കൂടി വരൂന്നതും കാണാം. മുകളിലെ ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് 0.6 (1/1.6) ഉം രണ്ടമത്തേത് (0.1) 1/10 ഉം ആണെന്നും കാണാം.


കൂടുതല്‍ വളച്ചൊടിയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞാല്‍ മാക്രോ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ‍ ഭംഗിയുണ്ടാവുക വസ്തുവിന്റെ മുഴുവന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ വ്യക്തമായിരുന്നാലാണ്.
macroflowerഈ ചിത്രത്തില്‍ ക്യാമറ ഫോകസ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത് ദലങ്ങളുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്താണ്,ഞാനുദ്ദേശിച്ച പോലെ പൂവിന്റെ നടുവിലോ ദലങ്ങളിലോ അല്ല. മാത്രമല്ല, ചെറിയ അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ (1.8 ഓ 2ഓ 4ഓ)ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് വളരെചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഫോകസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ, ഈ ചിത്രം അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ 12---->22 വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇതിലും മനോഹരമാക്കാമായിരുന്നു. അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത കൂടി വരുന്നു.

ചോദ്യം ? എന്തുകൊണ്ട് ഞാന്‍ വലിയ അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചില്ല?
വലിയ അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞ് വരും. ക്യാമറ കയ്യില്‍ പിടിച്ച് ഫോകസ്ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരും, ചിത്രം അവ്വ്യക്തമായിപ്പോവും. അതു കൊണ്ട് ചെറിയ അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി. പരാജയപ്പെട്ടു.

ഇവിടെയാണ് ഫോകസ് സ്റ്റാക്കിങ്ങീന്റെ പ്രസക്തി. വസ്തുവിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഫോകസ് ചെയ്ത് ചിത്രങ്ങളെടുത്ത ശേഷം അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിയ്ക്കൂന്ന രീതി. മാക്രോ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഈ രീതി കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ,, മാക്രോ അല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളിലും ഈ രീതി ഉപയോഗിയ്ക്കാം.

ഫോകസ് സ്റ്റാക്കിങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട വിധം:
tripod ഉണ്ടെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യാതെ ഇരിയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം.

ചെറിയ അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ സെറ്റിങ്ങ് (2.8 ---4)

ചിത്രമെടുക്കാനുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണാവുന്ന രീതിയീല്‍ സെറ്റ് ചെയ്യുക.
മാന്വല്‍ മോഡ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓട്ടോ മോഡിലായിരുന്നാല്‍ ഫോകസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് exposure മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളൂം ഒരേ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡും ഒരേ അപ്പെര്‍ച്ചറും ആയാല്‍ നല്ലത്.

റിമോട്ട് ഷട്ടര്‍ റിലീസ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതൂപയോഗിയ്ക്കുക, ഇല്ലെങ്കില്‍ ടൈമര്‍ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ് കുറയ്ക്കാന്‍ ഇതുപയോഗപ്പെടും.

വസ്തുവിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്ന് പുറകിലേയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ നേരെ മറിച്ച് ഫോകസ് മാറ്റി ചിത്രങ്ങളെടുക്കുക. കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങളെടുത്താല്‍ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത വളരെയധികമായിരിയ്ക്കും.

താഴെയുള്ള വീഡിയോ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക.
14 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. മുകളില്‍ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ചിത്രം ഇതില്‍ ഒന്നാണ്. താഴെയുള്ള ചിത്രം ഇതിന്റെ സൃഷ്ടിയും.ഫോകസ് സ്റ്റാക്കിങ്ങിനു വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വേയറുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.


Combine ZM : ഇത് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വയര്‍ ആണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് വളരെയധികംനല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയും. Alistair Campbell എന്ന മാക്രോ പുലി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വ്വയര്‍ ആണെന്ന് ഒരു ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പറയുകയുണ്ടായി.


Helicon Focus: 30 ദിവസം ട്രയല്‍ ആയി ഈ സോഫ്റ്റ്വയര്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കാം. വളരെയധികം ഈസിയായി ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. പലപ്പോഴും ഫോകസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൂര്‍ണ്ണ ചിത്രത്തിലും ചില പോരയ്മകള്‍ കണ്ടേക്കാം. ഇത് eraser tool ഉപയോഗിച്ച് source image ല്‍ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

Adobe photoshop CS4 : ഇവിടെ വായിയ്ക്കുക, ഇവിടെ കാണുക

ദേ, എന്റെ കാറ്റു പോയി, ഇനി നിങ്ങള്‍ താഴെയുള്ള വെബിലെല്ലാം പോയി നോക്കുക.


സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ മനസ്സില്‍ വെയ്ക്കുക.


http://www.flickr.com/groups/macroviewers/discuss/163367/


നല്ല ചില വീഡിയോ പഠന ദൃശ്യങ്ങള്‍

ആശംസകള്‍

2009, മേയ് 1, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണി (ചിത്രങ്ങള്‍-youtube)

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിയുടെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍. യുറ്റ്യൂബില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത്.