2008, ഒക്‌ടോബർ 5, ഞായറാഴ്‌ച

ആനയിറക്കം

ശ്രീ പനയമ്പറ്റ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിയ്ക്കാന്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന കൊമ്പന്‍.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: